PREDLOŽITEV PONUDBE ZA JAVNI RAZPIS

PREDLOŽITEV PONUDBE NA JAVNI RAZPIS Z JAVNO DRAŽBO ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC ZA ZAGOTAVLJANJE POSLOVNO KRITIČNIH KOMUNIKACIJ M2M PREK NAMENSKIH OMREŽIJ V RADIOFREKVENČNEM PASU 700 MHZ,
ki je objavljen v razglasnem delu Uradnega lista št. 49/24 z dne 14. 6. 2024.


PONUDNIK


PRILOGA
Vse priloge se morajo nahajati v šifriranem .zip paketu.


KONTAKTNI PODATKI V ZVEZI S PREDLOŽENO PONUDBO


OPOMBEVaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov.

2023, Akos IT